Ročník 2021

ANOTACE

World Café

Metoda „World Café“ umožňuje skupinám účastníků sdílet zkušenosti a názory a hledat odpovědi na otázky, které jsou předem definovány. Budou pro vás připravené 3 tematické stoly, včetně zkušených moderátorů diskuse. Na každou diskusi bude vyčleněný čas v délce 10 minut. Během daného času pro World Café, můžete absolvovat všechny tři diskuse. Cílem metody není za každou cenu dojít k jasným závěrům, cílům nebo plánům. Slouží spíše jako výměna názorů, rozšíření pohledů na téma.