Ročník 2021

ANOTACE

UDĚLEJTE SI JASNO

Dnes se o agilním přístupu mluví v souvislosti s různými transformacemi a změnami. Řada těchto změn selže už na samém začátku. Jedním z poměrně častých důvodů tohoto selhání je i nejasný nebo nejednotný pohled na aktuální situaci, priority, stav projektu nebo firmy.
V rámci workshopu si ukážeme několik jednoduchých a praktických nástrojů, které vám pomohou udělat si jasno ve stavu projektu, v prioritách projektových i osobních. Všechny nástroje si prakticky vyzkoušíte na vašich tématech a projektech a ukážeme si, jak je použít na věci pracovní i osobní.
Pokud chcete workshop maximálně využít, připravte si dopředu seznam vašich priorit a projektů. Nejlépe pracovních i osobních. Budete se tak moci soustředit na použití nástrojů a méně na vzpomínání na aktuální projekty.

Zdeněk Macháček

Zdeněk se zaměřuje na strategické poradenství, vzdělávání a popularizaci nových trendů businessu a podnikového IT. Také se specializuje na využití agilních a Lean Start-up přístupů při vytváření nových produktů a služeb. Pomáhá také firmám s uplatňováním agilních přístupů do jejich vlastního fungování. Při těchto konzultacích využívá svých bohatých zkušeností z široké škály IT projektů i dlouhodobé zkušenosti ze samotného vývoje.