Ročník 2021

ANOTACE

Peníze až na prvním místě

Finance jsou často bolestivým místem agilních transformací – budgeting, reporting, time-sheety atd. Podělím se s vámi o to, jak v České spořitelně přemýšlíme na alokací zdrojů, prioritizací, práci s kapacitou teamů a transparencí kam investujeme. Nečekejte kompletní odpovědi ale praktické příklady toho, co jsme se naučili a na čem ještě pracujeme.

Tomáš Honěk

Tomáš je v České Spořitelně od počátku agilní transformace v roce 2018. Měl mimo jiné na starosti design a spuštění nové organizace. Teď vede Quarterly Business Review, které pomáhá dodávat věci s největší přidanou hodnotou pro klienta. Jasné cíle banky dávají pak agilním teamům volnost v tom jak jich dosáhnou. V sesterské Slovenské Spořitelně vedl digitalizaci pobočkové sítě a v minulosti pracoval v poradenské firmě McKinsey.