Ročník 2021

ANOTACE

Product Discovery jako nedílná součást každé iterace vývoje

Product Discovery je část produktového cyklu, na kterou často zapomínáme nebo jí nevěnujeme dostatek pozornosti. Pokud při novém nápadu rovnou přeskočíme do delivery fáze, v tom lepším případě riskujeme spálení zdrojů, v tom horším negativní přijetí a odliv zákazníků a uživatelů.

Na workshopu společně zjistíme, o čem Product Discovery je, jaké techniky se dají použít a jak je důležité, aby se Product Discovery stala nedílnou součástí vašeho produktového cyklu a každé iterace vývoje.

Dominik Michna

Dominik pomáhá jako business designer klientům po celém světě vytvářet smysluplná
spojení mezi jejich byznysem a zákazníky. Výsledkem je pak produkt, na kterém
zákazníkům záleží a rádi jej využívají. Dominikovi znalosti zahrnují zkušenosti s návrhem a
vývojem digitálních produktů a služeb s přesahem do product managementu se
zaměřením na product discovery. Zkušenosti nasbíral především během šesti let v
Seznam.cz, kde vedl design tým a měl na starost produktový návrh části portfolia
zaměřené na e-commerce. Nyní se jeho čas dělí primárně mezi inovační agenturu Stride
XL a síť Red Button. Ve zbývajícím volnu pak rozesmívá svou půlroční dceru a snaží se
utahat tvrdohlavou fenu sibiřského huskyho.