Ročník 2021

ANOTACE

PŘÍBĚH CORPIS MAPS aneb diverzifikujeme produktové portfolio v době pandemie

Analytický B2B produkt Corpis Maps vznikl v prostředí firmy, která je tradičním dodavatelem geoinformačních řešení pro veřejný sektor. Vstup na nové trhy se zcela jiným chováním a zvyky tak provázelo množství produktových i organizačních specifik a překvapení. Díky inovačním a agilním principům se však naší firmě dařilo postupně měnit zažité pořádky od vývoje, přes marketing až po obchod. Se změnou myšlení pomohl také koncept OKR. Výsledkem je významný nárůst uživatelů produktu ze zcela nových segmentů v průběhu korona pandemie. Naše case study bude plná inspirace, zkušeností a z nich plynoucích ponaučení tohoto příběhu.

Marek Lesák

Marek se celý svůj profesní život věnuje geoinformačním technologiím. Ve firmě T-MAPY vystřídal za téměř dvacet let několik rolí spojených s prodejem a implementací geoinformačních systémů, v současné době má na starosti strategický business development. Má bohaté zkušenosti se zákazníky z veřejné správy, především se středními a velkými městy, v poslední době se stále více věnuje zákazníkům z komerční sféry, což je poněkud jiný svět. Základem jeho přístupu je otevřenost a férový přístup k zákazníkům i ke kolegům.

Jaroslav Poláček

Jaroslav působí jako Product and Partnership Manager ve firmě T-MAPY, kde vede tým analytického produktu Corpis Maps. Dlouhodobě se věnuje IT a geoinformačním technologiím, za které získal prestižní obchodní ocenění „Global Excellence in Sales Performance“. Na několik let se stal na Novém Zélandu součástí největšího dodavatele geospatial systémů v Oceánii, kde se produktově spolupodílel na agilním vývoji software a obchodu. Jaroslav staví na skvěle fungujícím týmu založeném na agilních principech, inovační a přátelské atmosféře a otevřeném přístupu k zákazníkům i partnerům.