Ročník 2021

ANOTACE

Agilní kontrakty

Abstrakt: Je stále více možné pozorovat situaci, kdy agilní procesy probíhají nejen v rámci organizace, ale jsou zahrnuty ve spolupráci s externími subjekty. Projekce agilních principů do smluv je nejen vhodná, ale často nezbytná pro správné a efektivní udržování agilních postupů. V této prezentaci si představíme typické složky agilních kontraktů a zaměříme se na srovnání rozdílu mezi těmito kontrakty a tradičními “waterfall”  kontrakty.

 

JUDr. Jan Bárta

Jan je advokát a partner advokátní kanceláře zaměřující se primárně na právo moderních technologií, zejména na IT právo, právo duševního vlastnictví a GDPR. Ve své praxi a v Edutree se věnuje poradenství korporátní klientele či privátním investorům, a to se zaměřením na smlouvy a strategické poradenství. Mezi jeho hlavní zájmy patří i agilní smlouvy, a to hlavně v oblasti IT.