Ročník 2021

ANOTACE

TEMNÁ STRÁNKA V NÁS - co je a jak ji zkrotit předtím, než vykolejíme

Zda věříte ve formální lídry, neformální lídry nebo sebeorganizaci, kde se leadership jednoduše děje ve skupině,  osobnost každého zúčastněného má nezanedbatelný vliv na výsledky leadershipu. Zatímco je pravda, že bychom se měli soustředit na naše silné stránky, neměli bychom podceňovat vlastnosti, které mohou podkopat naši reputaci. A nemyslíme tím klasické rozvojové oblasti. Myslíme temnou stránku v nás – charakteristiky, které mohou skutečně vést k našemu vykolejení v leadershipu, kariéře či vztazích obecně. Prezentace představí nejnovější poznatky v oblasti psychologie osobnosti a leadershipu, jakož i moderní nástroje, které vám pomohou lépe pochopit a ‚zkrotit‘ svou temnou stránku. Je obzvláště určena pro lidi v pozici autority nebo vlivu – manažery, scrum mastery, projektové manažery nebo agilní kouče, ale užitečná bude pro každého.

Rastislav Duriš

Rasťo je facilitátor a organizační psycholog, který se specializuje na lidskou stránku, Agile a systematický přístup k rozvoji organizací. Lídry a týmy učí samořízení a decentralizaci. Do ČR přináší globální přístupy na podporu organizačních transformací, jak Raketový model týmové práce, Management 3.0, Gamestorming, BetaCodex Network, Lean Change Management či Liberating Structures. Ve své konzultační a tréninkové praxi nejčastěji spolupracuje se Scrum mastery, agilními kouči a projektovými) manažery.